Aplikácia technológie RFID pri správe autodielov.

2022-05-20

So zlepšovaním životnej úrovne ľudí a zvyšovaním príjmov domácností stúpa aj počet vlastnených áut. V súčasnosti sa malé autá stali najbežnejším dopravným prostriedkom moderného života. S neustálym zvyšovaním výrobnej kapacity automobilových OEM je potrebná aj prísna kontrola autodielov. Správa autodielov RFID realizuje efektívnu a vedeckú správu, zlepšuje efektivitu práce a rýchlosť a presnosť správy položiek!

Pri vykonávaní správy príslušenstva vozidla mimo skladu použite ručné zariadenie RFID na skenovanie zberu údajov a štatistík a rýchle načítanie inventára; zároveň sa pri prechode cez RFID čítačku pri dverách údaje automaticky zbierajú a v reálnom čase nahrávajú do centra na spracovanie údajov. Centrum v reálnom čase porovná odoslané informácie s plánom odchodu. Ak zistí, že v tovare je viac, menej alebo chýb, centrum spracovania údajov odošle informácie v reálnom čase personálu odchádzajúcemu z tovaru na opravu.
Správa autodielov RFID umožňuje efektívne a vedecké riadenie

1. Zlepšiť celkovú efektivitu
Pomocou technológie RFID možno automaticky identifikovať údaje pre zložité operácie, ako je skladovanie, skladovanie a inventarizácia v obchodnom procese autodielov, čo môže jednoducho zlepšiť celkovú efektivitu obchodného procesu.

2. Spracovanie informácií v reálnom čase
Prostredníctvom bezdrôtovej siete sa realizuje synchronizácia údajov medzi centrom spracovania údajov na pozadí a ručným RFID terminálom v popredí, aby sa splnili požiadavky na presnosť a včasnosť správy autodielov.

3. Ušetrite celkové náklady
Dokonalá integrácia technológie RFID a novej generácie informačných technológií môže výrazne znížiť personálne a časové požiadavky na správu autodielov a minimalizovať podnikové náklady.

4. Realizujte štíhle riadenie
V procese obchodného spracovania autodielov je možné použiť bezkontaktnú automatickú identifikáciu a získavanie informácií na diaľku a zabrániť výskytu chýb pri manuálnom zbere údajov.

5. Pohodlné rozšírenie funkcie
Základná štruktúra systémovej platformy sa riadi medzinárodným štandardným protokolom a dobrá integrácia s aplikačnou platformou tretích strán môže maximalizovať súvisiaci životný cyklus a uľahčiť realizáciu inovácie produktu a rozšírenia funkcií.

6. Jednoduché prispôsobenie
Aktívne reagovať na rôznorodé potreby zákazníkov a jednoducho realizovať dokonalé prispôsobenie rôznych funkcií a individuálnych potrieb na existujúcej architektúre systému.

Po nasadení systému RFID môže skladové hospodárstvo spoločností s automobilovými súčiastkami používať technológiu RFID na sledovanie skladu, mimo skladu, triedenie zásob, distribúciu a presun dielov a komponentov do OEM skladu v reálnom čase. . Navyše, prostredie skladu je komplexné a je tu veľa druhov dielov a komponentov, čo je tiež veľká výzva pre skladové hospodárstvo. Technológia RFID má vlastnosti čítania na veľké vzdialenosti a vysokej úložnej kapacity, čo je veľmi vhodné pre aplikáciu v skladových prevádzkach.


Schopnosť a odolnosť štítkov RFID proti znečisteniu sú tiež silnejšie ako čiarové kódy. Dáta zozbierané RFID zariadením sú uložené v čipe, ktorý je možné nielen chrániť pred kontamináciou, ale aj opakovane pridávať, upravovať a mazať, čo je výhodné pre okamžitú aktualizáciu informácií.


Technológia RFID má širokú škálu aplikácií a jej jedinečné výhody môžu pomôcť spoločnostiam sledovať informácie o náklade v reálnom čase, realizovať informatizáciu a správu údajov a znížiť prevádzkové náklady a zlepšiť efektivitu každého prepojenia prostredníctvom efektívnej podpory údajov.


We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy